مقالات
Our Solutions Solving Your Problems
بهینه‌سازی پل قوسی بتنی با الگوریتم ژنتیک
Our Solutions Solving Your Problems
بهینه‌سازی شکل گره‌ها در سازه‌های فضاکار به کمک پرینتر سه‌بعدی
Our Solutions Solving Your Problems
کاربرد بهینه‌سازی توپولوژیک در طراحی تیرهای با جان سوراخ‌دار
Our Solutions Solving Your Problems
استفاده از مدل کش‌بستی در بررسی رفتار بتن و تعیین توزیع بهینه آرماتورها
Our Solutions Solving Your Problems
کاربرد فولاد ضد زنگ برای تولید مقاطع تیر پیوند در مهاربندهای واگرا
Our Solutions Solving Your Problems
پیش‌بینی مقاومت فشاری مصالح بنایی با استفاده از شبکه عصبی
Our Solutions Solving Your Problems
استفاده از بهینه‌سازی توپولوژیک در طراحی برج‌های مخابراتی
Our Solutions Solving Your Problems
پیامدهای زیست‌‎‌محیطی و اقتصادی بهینه‌سازی سازه‌ها